Učenec v vlogi voditelja

V sredo, 29. 5. 2019, se je učenec 6. c oddelka Osnovne šole Trebnje Tevž Ornik soočil s podobnim izzivom, kot sta se dva meseca poprej soočili učenki Klara Zavrl in Zala Fišter. Za eno šolsko uro je prevzel vlogo učitelja in v sklopu ur pomoči za učence priseljence, ki se prvo oziroma drugo leto izobražujejo v Republiki Sloveniji, za učence priseljence in njihove starše izvedel učno uro na temo odvisnega in premega govora.

Udeležencem je pojasnil razliko med premim in odvisnim govorom in svojo razlago opremil z nazornimi primeri. Naučil jih je, kako spremeniti premi govor v odvisni govor in obratno. S svojim sproščenim nastopom je navdušil prisotne.

Z. Simeunić

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost