Domače branje za 7. r

UČITELJICA 1 DB/sep., okt. 2. DB/dec., jan. 3. DB/mar., apr. 4. DB/jun.

M. Kmetič,

7. a

L. Sacher:  Zeleno jezero M. Mazzini: Zvezde vabijo (Rastem s knjigo) J Jurčič:         Jurij Kozjak Pesniška zbirka po izbiri

P. Šijanec,

7 b

J. Boyne: Osupljiva zgodba B. B. M. Mazzini: Zvezde vabijo (Rastem s knjigo) D Defoe: Robinson Crusoe J. Jurčič:         Jurij Kozjak

I. Višček,

7. c

J. Trdina:izbor treh bajk M. Mazzini: Zvezde vabijo (Rastem s knjigo) V. Prežih:  Solzice Knjiga po izbiri učiteljice

M. Ogrinc,

7. d

slovenska bajka po lastnem izboru M. Mazzini: Zvezde vabijo (Rastem s knjigo) J. Boyne: Osupljiva zgodba B. B. P. Voranc: Solzice