Domače branje za 8. r

UČITELJ 1 DB/sep., okt. 2. DB/dec., jan. 3. DB/mar., apr. 4. DB/jun.
M. Ogrinc B. Jurca:            Ko zorijo jagode Prešeren. doc S. Pregl: Srebro iz modre špilje I. Tavčar:   Visoška kronika
I. Višček M. K. Beltram: Babilonski stolp X I. Tavčar:   Tržačan pesniška zbirka po izbiri učiteljice
 M. Livk J. Kersnik: Kmetske slike J. Jurčič:  Sosedov sin A. T. Linhart: Županova Micka knjiga po izbiri učiteljice
M. Bahun S. Pregl:      Srebro iz modre špilje J. Mušič:    Zgodbe o Prešernu I. Tavčar:   Visoška kronika A. Frank:  Dnevnik
S. Pristavnik J. Jurčič:    Domen L. Sacher:   Zeleno jezero B. Jurca:            Ko zorijo jagode pesniška zbirka po izbiri učitelja
P. Šijanec H. Beecher-       Stowe:           Koča strica Toma M. K. Beltram: Babilonski stol J. Jurčič:     Domen B. Jurca:            Ko zorijo jagode