Zaposleni na šoli

Vodstveni delavci

Ravnatelj:

Rado Kostrevc (07 348 18 72)

Pomočnice ravnatelja:

Aleksandra Gričar (07 348 18 80)

Ana Kastigar (07 348 18 81)

Viktorija Pirc (07 777 02 70)

Vodje podružničnih šol:

PŠ Dobrnič: Mateja Škufca Langus (07 348 18 60)

PŠ Dolenja Nemška vas: Nevenka Grebenc (07 346 64 06)

PŠ Šentlovrenc: Teja Zajec (07 348 18 50)

Strokovni delavci, njihovi e-naslovi in povezave do videokonferenčnih sob.

Sicer pa so zaposleni delavci na Osnovni šoli Trebnje in njihove zadolžitve so natančno opisane v Letnem delovnem načrtu šole v tretjem poglavju “Zaposleni v Osnovni šoli Trebnje”.

Dostopnost