Dokumentarno-igrani film ob 30. obletnici plebiscita o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji

Malovernim to pismo! In obupanim in onim, 
ki niso ne maloverni ne obupani, ampak stoje 
s povešeno glavo in ne vedo, kaj bi in kako. 

Tudi onim to pismo, ki so pogumni in močni, 
v pozdrav njihovemu pogumu in moči. 

In njim še najbolj, kajti pogum, to je zdravje!

V imenu Trubarja vam pošiljam to pismo in v imenu tistih, 
ki so v molitvenike pisali naša imena, in v imenu tistih, ki so davno davno govorili naš jezik. 
In v imenu poslednjih najbolj.
Kajti oni so bili prvi in odločujoči. 
Prst so bili, ki na njej vzklije drevo 
in zraste narod.
 
In v imenu teh vas pozdravljam najbolj.

Zgornji verzi, ki jih je pred več kot 100 leti skoval pesnik Srečko Kosovel, so najprimernejši uvod v predstavitev dokumentarno-igranega filma z naslovom 30 korakov do samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki smo ga na Osnovni šoli Trebnje ustvarili v spomin na prelomne decembrske dogodke leta 1990.

Spomnimo – 6. decembra 1990 je prišlo do odločitve o izvedbi plebiscita, zato je 23. decembra 1990 potekalo glasovanje o tem, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Dan, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita in se je kar 95 % volivcev odločilo za samostojno državo, danes praznujemo 26. decembra kot državni praznik dan samostojnosti in enotnosti slovenskega naroda.

Vsebina dokumentarno-igranega filma izhaja iz vseobsežnih in navdiha polnih lepot Slovenije. Zasnovana je na predstavitvi dogodkov, ki so pomembni za oblikovanje same države. Temelji torej na treh ravninah: zgodovinski, kulturni in športno-popularni. Z zgodovinskega vidika so v filmu predstavljeni najpomembnejši koraki do plebiscitarne odločitve naroda za samostojno in neodvisno državo od naselitve Slovanov v podalpski prostor preko obdobja Celjskih grofov, kmečkih uporov, oblikovanja programa Zedinjena Slovenija … Film prikaže obdobje med 1.  in 2. svetovno vojno in čas skupnega življenja v eni državi z drugimi južnoslovanskimi narodi do vse večjih nesoglasij z njimi, ki so Slovence privedli do odločanja o ustanovitvi samostojne države. Izpostavili smo veljake slovenske književnosti, Trubarja, Vodnika, Prešerna in Cankarja. Iz odlomkov iz njihovih književnih besedil prav tako odsevajo družbene razmere tistega časa. Seveda nismo pozabili niti na glasbo, začenši z Jakobom Gallusom. V času narodnoprerodnih gibanj so imeli velik vpliv brati Ipavec, v obdobju 80-tih let pa tudi Tomaž Domicelj in drugi. Nikakor nismo mogli mimo zlatih športnikov Leona Štuklja, Miroslava Cerarja, Jureta Franka in Mateje Svet. Vsi navedeni, pa tudi tisti neimenovani, so vsak v svojem času polagali kamenčke k dvigovanju in krepitvi narodne zavesti.

Opise dogodkov so pripravili učitelji Nataša Hribar, Zvonko Simeunić in Maja Ogrinc, v času pouka na daljavo pa so jih samostojno posneli učenci naše šole. Vsebino posameznega dogodka smo pri montaži  filma, ki jo je opravil Gašper Gole, podprli z ustreznimi posnetki, fotografijami in glasbo. Učenci posamezne korake predstavljajo na preprost in razumljiv način, ob pripovedovanju o njih pa sta se pokazali tudi njihovi iznajdljivost in ustvarjalnost.

S filmom, ki ga bomo lahko uporabili tudi kot didaktični pripomoček pri vseh predmetih, ne le pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, smo na Osnovni šoli Trebnje želeli počastiti 30. obletnico plebiscita o samostojni in neodvisni državi Republiki Sloveniji. V njem smo se hkrati spomnili tudi  našega rojaka, pred 100 leti rojenega nadškofa in metropolita msgn. Alojzija Šuštarja, ki je bil velik zagovornik ustanovitve slovenske države.

Ob ogledu filma, ki je na voljo na šolski spletni strani, ter ob razmisleku o dogodkih iz preteklosti in dosežkih našega naroda, ko je bilo resnično pomembno udejanjati izrek stati inu obstati, se lahko vsi s hvaležnostjo zavedamo pomena slovenske raznovrstne samozavesti in ustvarjalnosti. Ustvarjalci filma smo ljubim Slovencem želeli vliti upanje na lepo prihodnost in, kot bi dejal Trubar, zaželeti »Vsem Slovencem gnado, mir, milost /…/.«

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost