YOUth START

Nazadnje posodobljeno sreda, 10. 5. 2023 – Miha Petelin

YOUth Start

V šolskem letu 2015/2016 se je naša šola vključila v dveletni mednarodni razvojni projekt YOUth START – Spodbujanje podjetnosti za mlade. Poleg Slovenije v njem sodelujejo še Portugalska, Avstrija, Luksemburg in Danska. V okviru Slovenije projekt poteka v sodelovanju z Erasmus+, Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, Šolo za ravnatelje in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Cilji projekta so:

razviti enoten model spodbujanja podjetnosti v izobraževanju (novi pedagoški pristopi in načini dela);

razviti kulturo podjetnosti v izobraževanju;

izvajati mednarodno primerljivo implementacijo in evalvacijo.

Nosilci projekta smo g. ravnatelj Rado Kostrevc ter učiteljice Maja Gričar Škarja, Nataša Hribar, Barbara Hrovat in Ana Kastigar.

ŠOLSKO LETO 2015/2016

Projekt se izvaja na različnih stopnjah (osnovna šola in gimnazija), pri čemer je Osnovna šola Trebnje vključena na stopnjah:

A1 (3. razred): oddelka 3. c in 3. razred PŠ Dobrnič,

A2 (7. razred): oddelek 7. d.

V okviru projekta bomo z učenci pri pouku izvedli 5 vsebinskih sklopov (izzivov):

  1. razred: Ideja – Razvijajte svoje ideje!Perspektive – Sledenje 20-evromVrednost odpadkov – Ponovna uporaba za večjo vrednost – nove stvaritve iz odpadkovEmpatija – Moja čustva – tvoja čustva: jezik žirafMoj osebni izziv – Koliko je vredno?
  2. razred: Ideja – Dizajnersko razmišljanjePerspektive – Zakaj sem brezposeln?Vrednost odpadkov – Ponovna uporaba za večjo vrednost – uporabni predmeti iz odpadkovEmpatija – Vreča prijateljstvaMoj osebni izziv – Žepnina.

Učenci so pridobili veliko novih izkušenj, ob tem pa so nastali tudi zanimivi izdelki in zapisi ter tudi kratek film, ki si ga lahko ogledate na povezavi.

ŠOLSKO LETO 2016/2017

Tudi v letošnjem šolskem letu izvajamo posamezne izzive. V 3. razredu sodelujejo vsi oddelki, saj je aktiv učiteljic 3. razreda nekatere izzive vključil v vsebine dnevov dejavnosti.

Ker so nekateri izzivi, ki so bili prvotno načrtovani za 7. razred, primerni tudi za ostale učence, smo načrtovali izvedbo tudi v 6. in 8. razredu. Vključili smo jih v dneve dejavnosti in razrednikove ure posameznih oddelkov.

Več o projektu pa lahko izveste tudi na uradni strani projekta:

http://www.zrss.si/ustart/partnerji/

erasmus   zrss   sr   mizs   eu

Dostopnost