Karierna orientacija

Informacije glede vpisnega postopka v srednje šole, dobite na spletni strani MIZŠ, rubrika Srednješolsko izobraževanje, zavihek Vpis v srednje šole. Direktna povezava do spletne strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

AKTUALNO

OMEJITEV VPISA (pod poglavjem “Omejitev vpisa”)

STANJE PRIJAV (pod poglavjem “Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole”)

OBRAZEC ZA PRENOS PRIJAVNICE

SEZNAM SVETOVALNIH DELAVCEV SŠ – prenos prijavnice

OBRAZCI – PREIZKUS ZNANJA IN NADARJENOSTI TER IZPOLNJEVANJE ŠPORTNIH DOSEŽKOV

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

ROKOVNIK

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SŠ

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK 2023

 

DOGODKI

  • Srednješolska tržnica
  • Dan dejavnosti – Kam bi se dél?

 

ŠTIPENDIJE

Več informacije o različnih štipendijah dobite na:

 

TABELA ZA IZRAČUN TOČK

Tisti učenci, ki se boste vpisali na šolo z omejitvijo vpisa, boste potrebovali določeno število točk za vpis. Točke izračunate tako, da seštejete zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole. Možnih je 175 točk. 
Če se na spodnji meji znajde več kandidatov z enakim številom točk, se ob soglasju staršev, za kriterij lahko upoštevajo tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in matematike oziroma merila, ki jih izbere posamezna šola.
Tabelo za izračun točk najdete TU. Vnesite svoje ocene, za 9. razred vpišite ocene, ki ste si jih zastavil kot (realen) cilj.

 

SPLETNE STRANI

Moja izbira

Podatki o poklicih, šolah in programih so na voljo na  http://www.mojaizbira.si/.

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.

Dijaški.net

Na spletni strani https://dijaski.net/ najdete veliko uporabnih informacij – tudi glede srednjih šol in nadaljnjega izobraževanja.

SrednjeSole.si

Na portaluwww.SrednjeSole.si je predstavljenih več kot 100 srednih šol, 500 poklicev in 100 smeri! Virtualno se lahko sprehodite po različnih srednjih šolah, s pomočjo katerih si boste lažje predstavljali šolsko okolje.

eSvetovanje Zavoda RS za zaposlovanje

Na spletni strani https://esvetovanje.ess.gov.si/ najdete pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve.

 

OMEJITVE VPISA PO ŠOLAH V PRETEKLIH LETIH

Vpis v šolsko leto 2019/20

Vpis v šolsko leto 2020/21

Vpis v šolsko leto 2021/22

Vpis v šolsko leto 2022/23

Vpis v šolsko leto 2023/24

 

Dostopnost