Šolski red

Na povezavi si oglejte Pravila šolskega reda Osnovne šole Trebnje, ki je v veljavi od 1. 1. 2018.

Dostopnost