Povezave za starše

http://www.varuh-rs.si/ – varuh človekovih pravic

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/ – center za socialno delo

http://www.zarekupanja.net/

www.ivz.si – inštitut za varovanje zdravja

http://www.posvetovalnica.si/ – Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto

https://www.rescuetime.com/ – analiziranje podatkov o uporabi spleta

http://www.logout.si/ – center pomoči pri prekomerni rabi interneta

http://safe.si/ – varnost na internetu

https://www.abced.si/prirocniki – gradiva in priročniki za delo z otroki