Odkrivanje nadarjenih učencev

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 15. 1. 2024 – Sergeja Rožmarič

Pusti sled…

Ne hodi po uhojenih poteh.

Raje pojdi tja, kjer ni poti in pusti sled.

 (neznani avtor)

 

POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV

EVIDENTIRANJE

Sestavi se evidenca vseh učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Kot kriterij se upoštevajo: učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor.

IDENTIFIKACIJA

Na podlagi pisnih soglasij staršev so učenci testirani s testom ustvarjalnosti in testom inteligentnosti, učitelji pa jih ocenijo z lestvico za ocenjevanje nadarjenosti učencev. Če učenec vsaj na enem izmed področij dosega izjemen rezultat (se uvrsti med 10% najboljših učencev) je spoznan kot nadarjen učenec.

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

S soglasjem staršev razrednik skupaj z identificiranim nadarjenim učencem pripravi individualiziran program dela, v njem pa so opredeljeni cilji, načini dela, naloge učenca in tistih, ki delajo z njim, morebitne prilagoditve, ter način kako bomo preverjali cilje, ki naj bi jih učenec dosegel. Učenci imajo možnost svoje talente razvijati na različnih področjih tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, na prireditvah, z dodatnimi aktivnostmi, z udeležbo na različnih tekmovanjih …

Dostopnost