Prehrana

Pravila o šolski prehrani (veljajo od 21. 12. 2021)

Pogodba o zagotavljanju šolske prehrane za šolsko leto 2022_2023 (objavljeno 25. 10. 2022)

Obrazec za direktno obremenitev SEPA.

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v dopoldanskem času zaužije vsaj en obrok. Zato učencem 1. in 2. razreda postrežemo z malico že ob 8.00, učencem ostalih razredov pa ob 9. 55 uri. Poleg tega smo se vključili v projekt ŠOLSKA SHEMA (Šolska shema), ki otrokom ponuja sveže sadje in zelenjavo po razporedu označenem na jedilniku.

Učenci se lahko naročijo na malico, kosilo in popoldansko malico.
Pripravljali bomo obroke po naslednjih cenah (med šolskim letom se lahko spremenijo):

malica (cena 0, 90 €) (cena velja od 1. 9. 2021)

popoldanska malica za učence podaljšanega bivanja (cena 0, 80 €)

kosilo za učence 1. – 3. razreda (cena 2, 25 €) (cena velja od 1. 4. 2020)

kosilo za učence 4. – 6. razreda (cena 2, 37 €) (cena velja od 1. 4. 2020)

kosilo za učence 7. – 9. razreda (cena 2, 65 €) (cena velja od 1. 4. 2020)

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca so dolžni starši odjaviti prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v pisarni pisarniške referentke do 8:00 za dan odjave. Starši odjavijo prehrano preko Lo.Polisa za starše, po elektronski pošti na naslov prehrana@os-trebnje.si ali po telefonu na številko 07/34 81 885. V primeru odsotnosti delavke v strojepisnici se preklic odda v tajništvu.

Na podružnicah starši odjavijo prehrano preko Lo.Polisa za starše ali pri razredniku, in sicer:
PŠ Dobrnič na tel. št.  07/34 81 860
PŠ Dolenja Nemška vas na tel. št.: 07/34 66 406
PŠ Šentlovrenc na tel. št.: 07/34 81 850

Prav tako so starši dolžni prijaviti prehrano, ko učenec ni več odsoten.

Starši so dolžni finančne obveznosti poravnati v zakonitem roku. Če po enkratnem pisnem obvestilu ne poravnajo obveznosti, ki jih je učenec dolžan šoli, se mu ta storitev ukine.

Subvencionirana šolska prehrana

V letošnjem šolskem letu bo subvencioniranje šolske prehrane učencev potekalo po postopkih, ki so opredeljeni v Pravilih o šolski prehrani..

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 eurov.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Dietna prehrana

Učencem pripravimo dietne obroke na podlagi obrazca o medicinsko indicirani dieti, ki ga potrdi otrokov pediater (8240_potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka). Obrazci za vzpostavitev diete so enotni za vse vzgojno-izobraževalne zavode. Več si lahko preberete na povezavi: 8239_Informacija MZ o sprejetih priporočilih za diete 8-18. Ko dietna prehrana ni več potrebna, je potrebno prav tako prinesti potrjeno potrdilo o prekinitvi diete (8241_potrdilo o ukinitvi diete).

Pomembno je, da starši teh otrok v primeru daljše odsotnosti le-to javijo tudi organizatorki prehrane na elektronski naslov: petra.pristavnik@os-trebnje.si, saj so obroki dnevno prilagojeni in pripravljeni po individualnih zahtevah posameznega učenca. Vse dodatne informacije v zvezi z dietno prehrano lahko dobite na objavljenem elektronskem naslovu.

Dostopnost