Vodni in obvodni prostor ter Kakovost vode

Nazadnje posodobljeno petek, 5. 5. 2023 – Jernej Gabrijel

V ponedeljek, 16. 1. 2023,  sta predstavnika z oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, prof. dr. T. Trobec in asist. S. Mikolič,  za učence 7. a in 7. e oddelka Osnovne šole Trebnje izvedla 2 vsebinsko različni delavnici: Vodni in obvodni prostor in Kakovost vode. S tem sta nadaljevala z osveščanjem naših učencev o pomenu in dejanskem stanju naših voda, s katerim so pričeli lansko šolsko leto v okviru projekta RUSALKA. Vse aktivnosti so bile pripravljene in izvedene v sklopu projekta RUSALKA, organizator delavnic pa je Občina Trebnje.

Učenca L. Barle in F. Ratajec sta opisala potek delavnice, ki je bila izvedena v njunem oddelku: »V ponedeljek, 16. januarja 2023, sta naš oddelek obiskala strokovnjaka, vključena v projekt RUSALKA. Izvedeli smo, da je Temenica kraška reka, ki se nahaja v Občini Trebnje. Predstavila sta nam značilnosti reke in opisala njene bregove. Svoje razumevanje predstavljenega smo dokazali s povezovanjem sličic s pojmi. Pojme smo nato ločili na naravne in umetne pojave (rečni rokav, ponikalnica, ipd.), nazadnje pa smo ugotavljali še vrsto ljudi, ki ta pojav izkorišča (ribič, kanuist, ipd.).

Ugotovili smo, da ljudje z izpusti odpadnih voda in z gnojenjem okoliških travnikov z umetnimi gnojili zastrupljamo našo reko in ogrožamo življenja mnogih organizmov. V preteklosti je na reki stalo lepo število mlinov, ki pa je usahnilo z napredkom. Človek je Temenici večkrat spremenil pot, saj so na tem območju gradili ceste.  Ugotovili smo, da je človek velikokrat in na različne načine posegel v Temenico, ne da bi pomislil, kaj ti posegi pravzaprav pomenijo. Sklenili smo, da moramo z okoljem in vodami bolj skrbno ravnati, sicer bomo mi tisti, ki bomo nosili najtežje posledice.

Na koncu je vsako omizje sestavilo pesem, oblikovalo mnenje ali pripravilo skeč oziroma krajšo dramsko igro, s čimer smo na drugačen način ponotranjili pridobljeno znanje. Dve skupini sta napisali mnenje, ena je naredila skeč o ježu in žabi, zadnja skupina pa je sestavila pesem, ki so jo tudi zaigrali kot dramsko igro.«

Učenki A. Dobrnjić in J. Slak sta opisali potek delavnice, ki je bila izvedena v njunem oddelku: »Najprej sta nam predstavila projekt RUSALKA. Nadaljevala sta s predstavitvijo  značilnosti onesnaženih in neonesnaženih rek. Obnovila in nadgradila sta naše vedenje o padavinah, kroženju vode v naravi in nam pojasnila, zakaj so reke privlačne za turiste. Povedala sta nam tudi o vplivu človeka na onesnaženje rek in posledicah.

Sledilo je skupinsko delo! Dobili smo zemljevide, na katerih je bilo prikazano mesto Trebnje. Po skupinah smo ugotavljali, kaj onesnažuje naše mesto ter kaj bi lahko izboljšali. Izvedeli smo, da veliko stvari, ki nam olajšujejo delo, pravzaprav škodi okolju in naravi.

Nato pa je napočil najzanimivejši del delavnice. Izvedli smo fizikalno-kemijsko analizo vode! Vsaka skupina je dobila svoj vzorec vode, ki je bil različnega izvora (vzorec reke Temenice, vzorec vode ob  črnem izpustu v reko Temenico, vzorec iz čistilne naprave in vzorec vode iz pipe). Skupine so se z vzorci premikale od omizja do omizja,  kjer so s pripomočki pridobivale različne podatke o svojem vzorcu (vsebnost kisika, fosfatov, nitratov, trdota…).  Ugotovitve smo  pisali na delovni list. Na koncu sta profesorja na  tablo izpisala vse rezultate in nas opozorila tako na pričakovane kot tudi na nekatere nepričakovane rezultate.

Delavnica se nama je zdela zelo zanimiva, saj smo veliko izvedeli o rekah in njihovih značilnostih, preizkusili smo se v analizi vzorcev vode ter pri tem uporabili  veliko zanimivih pripomočkov.

Operacijo Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim: RUSALKA) je vodilni partner Občina Trebnje s partnerji Osnovno šolo Trebnje, Turističnim društvom Trebnje in podjetjem Cementni izdelki Gorec d.o.o. uspešno prijavil na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021 in sklenil pogodbo o sofinanciranju operacije s posredniškim organom Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Z. Simeunić

Dostopnost