Trajnostna mobilnost

V letošnjem šolskem letu smo se pridružili projektu Trajnostna mobilnost, katere osnovni cilj je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Premikanje na trajnosten način vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Poudarek je torej na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. V mesecu aprilu se bodo na šoli odvijale aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi, ki so povezane z ozaveščanjem učencev o pomenu trajnostne mobilnosti. V tem času bomo učitelji učence spodbujali, da bodo v šolo prihajali na trajnosten način, torej za čim manjšo uporabo motornega prometa. Glavne aktivnosti bodo res potekale v aprilu, naš cilj pa je, da učenci pomen trajnostne mobilnosti ozavestijo in se takšnega načina mobilnosti čim več poslužujejo. Tudi Vas, spoštovani starši, nagovarjamo, da svojemu otroku predstavljate pozitiven zgled in ga pri tem spodbujate.

                                         Koordinatorici projekta

                                         Karmen Koželj in Milena Rajšel

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost