Ureditev v knjižnici

Nazadnje posodobljeno četrtek, 18. 10. 2018 – Maja Ule

UREDITEV KNJIŽNICE

Knjižnično gradivo je ločeno na:

  • gradivo za učence in
  • gradivo za učitelje.

Knjižno gradivo za učence je urejeno po načelu prostega pristopa.

Knjižno gradivo delimo na leposlovje in poučno gradivo.

Leposlovje je razdeljeno po starostnih stopnjah oz. zvrst na:

C – 1. triletje

P –  2. triletje

M – 3. triletje

– L – ljudsko slovstvo (pravljice)

8-3 tuje leposlovje

8-1 pesništvo,

– 8-2 dramatika

V okviru posamezne skupine so knjige razvrščene glede na prvo črko avtorjevega priimka (abecedna imenska razvrstitev).

Poučne knjige so razvrščene po UDK sistemu, označenim s številkami od 0 do 9.

UDK = Univerzalna Decimalna Klasifikacija

0 – splošno (enciklopedije, leksikoni …)
1 – filozofija, psihologija
2 – verstva
3 – družboslovje
5 – naravoslovje
6 – medicina, tehnika, kmetijstvo
7 – umetnost
8 – jezikoslovje, književnost
9 – zgodovina, zemljepis

 

Dostopnost