Jedilniki

Tu boste sproti (vsak teden) lahko spremljali jedilnik.

Jedilniki bodo do konca šolskega leta prilagojeni glede na Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije COVID-19 (NIJZ). Zaradi izrednih razmer se lahko jedilnik med tednom tudi spreminja. 

Jedilnik 12.—16. 4. 2021 (JEDILNIK 12.4)

Jedilnik 19.—23. 4. 2021 (JEDILNIK 19.4)

Jedilnik 3.—7. 5. 2021 (JEDILNIK 3.5)

Za vse prijavljene učence in učenke ter dijakinje in dijake v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 , še vedno zagotavljamo tople obroke za prevzem v šolski kuhinji.  Pričakujemo, da vsi, ki ste prijavljeni na prevzem toplega obroka, po obrok tudi pridete. 

Analiza ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano za šolsko leto 2019/20 (2020Analiza ankete o šolski prehrani)

Dostopnost