Jedilniki

Tu boste sproti (vsak teden) lahko spremljali jedilnik.

Jedilniki bodo do konca šolskega leta prilagojeni glede na Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije COVID-19 (NIJZ). Zaradi izrednih razmer se lahko jedilnik med tednom tudi spreminja. 

Jedilnik 11. 1. — 15. 1. 2021 (JEDILNIK 11.1.PREVZEM)

Jedilnik 18. 1. — 22. 1. 2021 (JEDILNIK 18.1.PREVZEM)

Obveščamo vas, da kuhinja s 4. 1. 2021 ponovno pričenja z obratovanjem in bo prevzem toplega obroka organiziran, kot je bil pred novoletnimi počitnicami. Pričakujemo, da vsi, ki ste prijavljeni na prevzem toplega obroka, po obrok tudi pridete.

Analiza ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano za šolsko leto 2019/20 (2020Analiza ankete o šolski prehrani)

Dostopnost