Člani

Nazadnje posodobljeno torek, 19. 3. 2024 – Jernej Gabrijel

Svet Osnovne šole Trebnje sestavlja 11 članov: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev šole.  (Mandat 2021-2025, Svet je bil konstituiran 20. 12. 2021.)

Ime in priimek     Izvoljen od
Mateja Povhe

Simon Erjavec

    predstavnica ustanovitelja (do izvolitve za županjo 2022)

predstavnik ustanovitelja (od 2023)

Jože Pucihar     predstavnik ustanovitelja
Majda Zaletel     predstavnica ustanovitelja
Herman Kotar     predstavnik staršev
Andrej Miklič     predstavnik staršev
Maja Žorga Dulmin     predstavnica staršev
Urška Barle     predstavnica delavcev šole
Jernej Gabrijel     predstavnik delavcev šole
Franc Kravcar     predstavnik delavcev šole
Uroš Primc     predstavnik delavcev šole
Petra Šijanec     predstavnica delavcev šole
       
       

Predsednica Sveta OŠ Trebnje: Urška Barle

Namestnica predsednice: Majda Zaletel

Sindikalni zaupnik: Zvonko Simeunić

Svet šole je organ upravljanja šole. Njegove pristojnosti so opredeljene v Odloku o ustanovitvi šole.

Dostopnost