Člani

Sestavlja ga 11 članov: predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev šole in predstavniki staršev.

Ime in priimek Ulica Pošta Izvoljen od
Alfonz Gričar Pehanijeva ulica 2 8210 TREBNJE predstavnik ustanovitelja
Bogdana Brilj Sela pri Šumberku 27 8360 ŽUŽEMBERK predstavnik ustanovitelja
Jože Pucihar Dolenja Nemška vas 65 8210 TREBNJE predstavnik ustanovitelja
Gregor Kaplan Dolenjska ulica 2 8210 TREBNJE predstavnik sveta staršev
Marija Zupančič Dolenja Nemška vas 25 8210 TREBNJE predstavnik sveta staršev
Branka Glojnarič Dolenji Podboršt 7 8210 TREBNJE predstavnik sveta staršev
Marija Bahun Kidričeva ul. 16 8210 TREBNJE predstavnik delavcev šole
Nadja Marn Lukovek 11 8210 TREBNJE predstavnik delavcev šole
Smiljan Pristavnik Preloge 2 e 8230 MOKRONOG predstavnik delavcev šole
Rok Kocjan Gubčeva ulica 3 8000 NOVO MESTO predstavnik delavcev šole
Uroš Primc Občine 14 8211 DOBRNIČ predstavnik delavcev šole
Rado Kostrevc Krmelj 86 8296 KRMELJ ravnatelj
Stanka Zaletelj Gubčeva c. 9 8210 TREBNJE sindikalna zaupnica

 

Svet šole je organ upravljanja šole. Njegove pristojnosti so opredeljene v Odloku o ustanovitvi šole.

Dostopnost