Šola v naravi

Za nekatere razrede bo šola del pouka organizirala kot šolo v naravi.

Organizacija šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne strokovno usposobljene učitelje in finančna sredstva, vendar izkušnje kažejo, da je to dobra oblika dela. Je oblika, ki poteka po letnem delovnem načrtu šole, ki določa vsebino in organizacijsko izvedbo.

 

Dostopnost