Aktivnosti v projektu Mreža učečih se šol

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 5. 3. 2018 – Jernej Gabrijel

Aktivnosti v okviru Mrež 1

Seznanitev učiteljskega zbora z Mrežami 1 september 2011
Seminarji in delavnice za razvojne time od septembra do maja 2012
Delavnice z učiteljskim zborom, ki jih je vodil razvojni tim od novembra do aprila 2012
Izpeljava področja izboljšave od marca 2012 dalje

Delavnice s pedagoškimi delavci OŠ Trebnje

Datum Izvajalec Vsebina Rezultat
22. 9. 2011 Mag.  Polona Peček

Uvod v mreže 1

Načela učeče se organizacije

9. 11. 2011 Razvojni tim Smotri, vizija in poslanstvo šole, analiza pričakovanj in interesov udeležencev

1. Najvplivnejši udeleženci in njihovi interesi

2. Vizija šole

29.11.2012 Razvojni tim Opredelitev prednostnih nalog šole in opredelitev širšega področja izboljšave

Širše področje izboljšave:

Vodenje pouka – delovna disciplina

22. 2. 2012 Razvojni tim Predlog načrta za akcijo –izboljšavo 3. Akcijski načrt

Določili smo vzgojno-izobraževalno področje, na katerem se nam zdi smiselno, potrebno in zaželeno storiti korak naprej. Na delavnici smo izbrali področje izboljšave, ki smo ga poimenovali Vodenje razreda – delovna disciplina. Izdelali smo akcijski načrt našega delovanja in izobraževanja na tem področju, ki smo ga začeli izvajati v šolskem letu 2011/12, nadaljevali v šolskem letu 2012/13, nekatere naloge pa se bodo izvajale tudi v naslednjem šolskem letu.

Akcijski načrt vsebuje naslednje naloge:

pregled stanja

kodeks obnašanja, razredna pravila

izobraževanje učiteljev: Projekt Sodobni pristopi k razvijanju aktivnega učenja

skrb za osebnostno rast učiteljev

izvajanje socialnih iger, delavnic in iger vlog za učence

evalvacija

Razvojni tim Mrež 1

 

Dostopnost