Urniki

Ogledate si lahko urnik za sode tedne od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2020/2021, ki velja od 22. 2. 2021.

Ogledate si lahko urnik za lihe tedne od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2020/2021, ki velja od 22. 2. 2021.

Dostopnost