Člani

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov, ki so jih izvolili starši oddelčnih skupnosti.

Dostopnost