Pogum

Nazadnje posodobljeno četrtek, 2. 4. 2020 – Zvonko Simeunić

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

S šolskim letom 2017/2018 je naša šola kot razvojna osnovna šola vstopila v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM, ki traja od leta 2017 do 2022. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo.

Oglejte si spletno stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

Namen projekta je spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti pri osnovnošolcih kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

V projektnem razvojnem timu sodelujemo g. ravnatelj Rado Kostrevc in učitelji Maja Gričar Škarja, Nataša Hribar, Barbara Hrovat, Ana Kastigar, Zvonko simeunić ter Franci Kravcar.

Ključni cilji projekta so:

– razviti, preizkušati, spremljati, ovrednotiti in izvajati celoviti model podjetnosti v osnovni šoli ter tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem,

– omogočiti način razmišljanja mladim, da bodo delovali proaktivno, samoiniciativno, z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja, kar naj bi prispevalo k uspešnemu učenju karierne orientacije,

– opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Cilje bomo dosegali s pomočjo oblikovanega konceptualnega modela kompetence podjetnosti, ki ga sestavljajo tri področja (ZAMISLI in PRILOŽNOSTI, VIRI, K DEJANJEM) s po petimi kompetencami:

Dostopnost