Zaposlovanje asistentov

Nazadnje posodobljeno sreda, 10. 5. 2023 – Miha Petelin

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športEvropski socialni sklad

Osnovna šola Trebnje je od septembra 2017 dalje vključena v projekt »Zaposlitev asistenta«, ki ga v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je zniževanje zaposlenosti mladih preko spodbujanja zaposlovanja in transnacionalne mobilnosti delovne sile, ter trajnostno vključevanje mladih na trg dela.

Zaposlili smo dve asistentki, ki se vključujeta v delo z otroki s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbami o usmeritvi določenega začasnega spremljevalca oz. v delo z otroki, pri katerih bi se pokazale potrebe po tovrstni pomoči, četudi nimajo odločbe o usmeritvi. Naloge asistentke so:

  • sodelovanje z učitelji pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami,
  • pomoč pri načrtovanju prilagoditev za posameznega otroka s posebnimi potrebami,
  • sodelovanje pri izvedbi potrebnih prilagoditev za posameznega otroka s posebnimi potrebami (pisno ocenjevanje znanja v individualni situaciji ali v več delih,..)
  • sodelovanje pri pripravi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami,
  • zagotavljanje dodatnega spremstva na dnevih dejavnosti in ter pri ostalih oblikah dela, kjer otroci potrebujejo asistenco,
  • sodelovanje z učitelji pri vzpostavljanju sistema čim bolj celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami z namenom oblikovanja okolja v katerem se bo otrok s posebnimi potrebami lahko učil in optimalno napredoval,
  • sodelovanje z izvajalci dodatne strokovne pomoči v oddelku,
  • sodelovanje na sestankih strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami,
  • učenje sistematičnega in ciljnega opazovanja otroka s posebnimi potrebami v različnih okoliščinah z namenom prepoznavanja situacij, ki so za otroka neugodne in tistih, ki spodbujajo njegov optimalen razvoj,
  • učenje prepoznavanja kompetenc otrok s posebnimi potrebami in njihova močna področja, saj so le-ta bistvena pri celostnem razvoju vsakega otroka.

Asistentki delo opravljata na matični šoli in podružnicah.

 

 

Dostopnost