Učbeniški sklad

Nazadnje posodobljeno četrtek, 13. 6. 2024 – Maja Ule

Šola omogoča vsem učencem možnost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Maja Ule. Učbenike učenci dobijo prve dni v septembru, vračajo pa jih zadnja dva tedna pouka v juniju.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za naslednje šolsko leto je v juniju objavljen na spletni strani šole.

Učbenike morate obvezno zaviti. Priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Vljudno vas prosimo, da učbenikov ne zavijate v ovitke, ki imajo na koncih samolepilni trak, saj se jih ne da odstraniti brez poškodb platnic. Učenci se na ovitek podpišejo (ime, priimek, razred), da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik pripada. Ob izteku šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti, odstraniti ovitke (ne da bi poškodovali platnice učbenika) in jih iz njih odstraniti vse zapiske ter delovne liste. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga učenci ne bodo vrnili, boste morali zanj v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. Višina le-te je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. Znesek bo obračunan na položnici, ki jo boste starši prejeli julija.

V prihodnjem šolskem letu bo za 1. triletje izposojevalnino za učna gradiva krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred nabavila šola. Potrebščine in druge učne pripomočke starši nabavite sami.

Izkušnje iz preteklih let kažejo, da si učbenike iz učbeniškega sklada izposodi večina učencev, zato se na učbeniški sklad naročijo učenci v 1. razredu. Naročilnica na učbeniški sklad velja za vsa leta šolanja vašega otroka.

Naročilnica na učbeniški sklad OŠ Trebnje

Odjava iz učbeniškega sklada

Seznam učnega gradiva in potrebščin za šolsko leto 2024/25

V primeru, da potrebujete pri nakupu potrebščin finančno pomoč, se lahko obrnete na svetovalno službo.

Dostopnost