Opis projekta Mreža učečih se šol

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 5. 3. 2018 – Jernej Gabrijel

Mreže učečih se šol in vrtcev 1

V šolskem letu 2011/12 smo pedagoški delavci OŠ Trebnje delovali in se izobraževali v projektu Mreže učečih se šol in vrtcev 1. Projekt še traja, saj izvajamo naloge iz akcijskega načrta.

Cilji izobraževanja v Mrežah 1:

—  ozavestiti šole (učitelje), kaj je njihovo temeljno poslanstvo, in jih usposobiti za iskanje pravih področij izboljševanja

—  vzpostaviti medsebojno sodelovanje – učenje, spodbuditi sodelovalno kulturo na ravni šole ter usposobiti učitelje za sodelovalno reševanje problemov

—  pripraviti načrt za akcijo – izboljšavo, jo izpeljati in analizirati

—  usposobiti člane timov za spremljanje dela na šolah predvsem z vidika vzpostavljanja in vodenja procesa nenehnega izboljševanja

—  izmenjati izkušnje v posamezni šoli in med šolami v mreži

 

Dostopnost