Aktivnosti v projektu Zdrava šola

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 8. 5. 2023 – Miha Petelin

V okviru Zdrave šole v šolskem letu 2018/19 izvajamo naslednje dejavnosti:

– mesečno ozaveščamo učence in delavce šole o svetovnih dnevih preko oglasne deske;

– izvajamo interesno dejavnost Lepo je živet’, ki vključuje preventivni program pitja alkoholnih pijač med mladostniki;

-izvajamo preventivne zdravstvene delavnice za romske učence;

– izvajamo preventivne delavnice za romske starše na področju zdravja in varnosti v prometu;

– dobrodelno zbiramo plastične zamaške;

– svoje želje, prošnje in stiske učenci zaupajo Skrinjici zaupanja;

– spodbujamo telesno dejavnost med poukom (kinestetične mize, minuta za zdravje, rekreacijski odmor);

– v mesecu aprilu se z učenci udeležimo tabora Zdravih šol.

 

 

 

Dostopnost