Opis projekta DSKK

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 5. 3. 2018 – Jernej Gabrijel

Osnovna šola Trebnje v šolskem letu 2013/14 sodeluje v mreži projekta SKK – Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

Koordinatorica mreže je Ekonomska šola Novo mesto, njene partnerske šole pa so poleg OŠ Trebnje še OŠ Drska in OŠ Bršljin.

Namen projekta

Namen projekta je spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev ter izvajanje programov za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.

Cilji projekta

–         raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala na zaposlitvene zmožnosti;

–         pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala;

–         pripraviti izvedbo programov za izboljšanje socialnega in kulturnega kapitala na izbranih šolah in vrtcih s spodbujanjem pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev;

–         uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev;

–         spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in razširjati rezultate.

KULTURNI KAPITAL

Kulturni kapital pomeni imeti in obvladovati vzorce prevladujoče kulture neke družbe. Je zbir demografskih značilnosti in zdravja posameznika. Nanaša se na posedovanje znanja, veščin, poznavanje norm in vrednot ter stopnjo motivacije posameznika (primarna  socializacija, stopnja izobrazbe). Udejanja se preko izobrazbene ravni staršev, velikosti naselja in kulturnih dejavnosti.

(Beaurdieu 1984 v Flere 2009)

SOCIALNI KAPITAL

Socialni kapital ima več definicij:

Gre za količino in pomembnost socialnih stikov (odnosov) v okolju, v katerem živimo in delamo. (Tennent, Lee idr. 2005)

Odnosi in mreže temelječi na zaupanju in vzajemnosti, skupnih vrednotah in normah. (Falk, Killpatrick 2000 v Killpatrick, Johns, Mulford 2010, 113)

SK sestavljajo socialne mreže s skupnimi pravili, vrednotami in dogovori, ki spodbujajo sodelovanje znotraj skupin in med njimi.(OECD 2001)

 

Dostopnost