Osnovni podatki

Dobrodošli na spletni strani šolske knjižnice Osnovne šole Trebnje

Knjižničarki:

Mojca Bahun in Maja Ule

Telefon: 07 348 18 91

Faks: 07 348 18 90

UREDITEV KNJIŽNICE

Knjižnično gradivo je ločeno na:

  • gradivo za učence in
  • gradivo za učitelje.

Leposlovje je razdeljeno po starostnih stopnjah na:

– C – 1. triletje

– P –  2. triletje

– M – 3. triletje

– L – ljudsko slovstvo (pravljice)

– 8-3 tuje leposlovje

– 8-1 pesništvo,

– 8-2 dramatika

V okviru posamezne skupine so knjige razvrščene glede na prvo črko avtorjevega priimka (abecedna imenska razvrstitev).

Poučne knjige so razvrščene po UDK sistemu, označenim s številkami od 0 do 9.

UDK = Univerzalna Decimalna Klasifikacija

0 – splošno (enciklopedije, leksikoni …)
1 – filozofija, psihologija
2 – verstva
3 – družboslovje
5 – naravoslovje
6 – medicina, tehnika, kmetijstvo
7 – umetnost
8 – jezikoslovje, književnost
9 – zgodovina, zemljepis

Dostopnost