DKE: 7. razred

Nazadnje posodobljeno torek, 31. 3. 2020 – Zvonko Simeunić

Do nadaljnjega bodo vsebine za DKE 7 in 8 objavljane vsak sodi šolski teden (gledano glede na šolsko leto).

 

Obveščam vas, da bo od srede, 1. 4. 2020, do torka, 7. 4. 2020, na voljo povezava do anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega bom preveril vaše znanje in razumevanje snovi. Preverjanje znanja je obvezno za vse učence. V preverjanje bo zajeta tudi snov 3. tedna.

 

3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za 7. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

2. ura:

Spoštovani učenci in učenke,
odkar ste se nazadnje ukvarjali z DKE, je Zagreb, glavno mesto Hrvaške, stresel močan potres. V teh težkih trenutkih je svoja vrata za tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo, odprl zagrebški študentski dom, številne države, med njimi tudi Republika Slovenija, pa so poslale pomoč. Na ta način so pokazali, da se zavedajo, da skupaj zmoremo več in da je vrednota solidarnosti tudi v času grožnje koronavirusa še kako pomembna.
Prejšnjo uro ste s pomočjo zastavljenih vprašanj razmišljali o vlogi posameznika v skupnosti, ki se sooča s koronavirusom. Pri tem ste prav tako utrdili, kaj so vrednote.

– Preglejte si domačo nalogo za Jaz in skupnost in Verovanje (kliknite na domačo nalogo).

Na nevarnost širjenja koronavirusa so se odzvale tudi verske skupnosti. Da bi zaščitile svoje vernike, so mnoge odpovedale verska srečanja in obrede, a se vseeno na različne načine trudijo povezovati svoje vernike.

Nadaljuj s peto točko naslova Verovanje in v celih povedih odgovori na zastavljena vprašanja:

 1. Aktualno:

Razmisli in odgovori, ali so verske skupnosti za vernike postale bolj ali manj pomembne zaradi koronavirusa. Pojasni svoj odgovor.

 1. S pomočjo učbenika (str. 55) odgovori v celi povedi: Ali so verniki nujno tudi člani verske skupnosti? Pojasni svoj odgovor.
 2. pomočjo zemljevida v učbeniku (str. 58) dopolni:

Najbolj razširjena verstva so: ____________, ______________, ______________,______________.

8. a) Ob vsakem od teh verstev (religij) nariši pravi simbol:

Slika: Svetovna verstva (https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_kriz_spomin/index.htm; 27. 3. 2020)

b) Kateremu verstvu pripada nerazvrščeni simbol, ki ga imenujemo Davidova zvezda? Na spletni strani http://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/themes/religion/index.html si preberi  1. odstavek besedila in ugotovi, na kakšen način je povezano z dvema od najbolj razširjenih verstev.

 1. Prepiši in odgovori: Do pripadnikov drugih verstev in tistih, ki niso verni, moramo biti strpni. Verska nestrpnost je sovraštvo do pripadnikov druge vere.

Zapiši vsaj en primer primer verske nestrpnosti, o katerem ste se učili pri zgodovini (ali pa ga poznaš od drugod).

 1. S pomočjo spleta pojasni, kakšna je razlika med ateizmom in agnosticizmom.
 2. Dopolni s pomočjo učbenika (str. 55):

V Republiki Sloveniji je verstvo okolja __________________________________.

 


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 7. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

pojav koronavirusa je prav vsakega med nami opozoril, da so del naše identitete tudi človeške skupnosti, ki jim pripadamo. Smo del naroda, države in človeštva in s skupnimi močmi lahko uspešno zaustavimo tudi širjenje te okužbe, a da bi bili pri tem uspešni, moramo biti obveščeni.

– V zvezek napiši naslov Jaz in skupnost.

– S pomočjo spletne strani https://www.zdstudenti.si/izredna_obvestila/obvestilo-koronavirus-2019-ncov/ odgovori:

 1. Kako se koronavirus širi?
 2.  Na kakšne načine lahko pripomoremo k omejevanju širjenja okužbe?
 3. Razmisli. Katere vrednote meniš, da so pomembne, če želimo čim bolj omejiti širjenje koronavirusa?

č) Preberi si zapis na spletni strani naše občine: https://www.trebnje.si/n5160/koronavirus-dostava-nujnih-zivljenjskih-potrebscin-iskanje-prostovoljcev-in-ostale-pomembne-informacije in zapiši krajši razmislek, ali takšna dejanja polnoletnih občanov povezujejo ali razdirajo občinsko skupnost.

 

V tem času nekateri iščejo odgovore in upanje v veri. Del vaše identitete je tudi verstvo, ki ste ga izbrali, ali pa odločitev, da ne pripadate nobenemu od verstev.

V zvezek napiši naslov Verovanje (U, 54-56).

– S pomočjo učbenika (str. 54) odgovori na vprašanja oziroma dopolni, kar manjka:

 1. Kaj je verstvo?
 2. Verstva lahko delimo na: a) enoboška ali monoteistična (npr. _________________ …), b)___________________ ali politeistična (npr. hinduizem …).
 3. Kaj je v ustavi zapisano o izpovedovanju vere?
 4. Zakaj so verstva pomembna?

 

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri DKE, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

Dostopnost