DKE – 8. razred

Nazadnje posodobljeno torek, 31. 3. 2020 – Zvonko Simeunić

Do nadaljnjega bodo vsebine za DKE 7 in 8 objavljane vsak sodi šolski teden (gledano glede na šolsko leto).

 

Obveščam vas, da bo od srede, 1. 4. 2020, do torka, 7. 4. 2020, na voljo povezava do anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega bom preveril vaše znanje in razumevanje snovi. Preverjanje znanja je obvezno za vse učence. V preverjanje bo zajeta tudi snov 3. tedna.

 

3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za 8. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

2. ura:

Spoštovani učenci in učenke,

ste bili aktivni državljani? Ste spremljali poročila in spoštovali, pa tudi opozarjali druge na upoštevanje varnostnih priporočil za preprečevanje širjenja koronavirusa? Pa poglejmo.

– Preglejte si domačo nalogo (kliknite na domačo nalogo).

Teme današnje ure so različne zveze držav, ki vsaka na svojem področju krojijo tudi dogajanje v svetu. Republika Slovenija ni le članica Evropske unije, ampak je tudi članica vseh zvez, ki jih boste danes spoznali ob pomoči učbenika.

Napiši naslov Slovenija kot članica organizacij OZN, NATO in OECD (U, 45-47)

S pomočjo učbenika (str. 45 – 47) odgovori na zastavljena vprašanja.

1. Organizacija združenih narodov (OZN):
a) Zapiši glavni nalogi OZN.
b) Odgovori s pomočjo spleta: Katerega datuma je Republika Slovenija postala članica OZN?
c) Kako imenujemo velika zasedanja v okviru OZN, na katerih se pogovarjajo o problemih človeštva?
č) V katerem primeru se sestane Varnostni svet OZN?
d) Katere so stalne članice Varnostnega sveta OZN?
e) Katero pomembno pravico imajo stalne članice Varnostnega sveta OZN?
f) Odgovori s pomočjo spleta: V sklopu OZN delujeta tudi organizaciji SZO (ang. WHO) in Unicef? S čim se ukvarjata?
2. NATO (Organizacija severno-atlantskega sporazuma):
b) Kaj je glavni cilj NATO?
c) V katerem primeru NATO z vojsko posreduje v državah, ki niso članice NATO?
d) S pomočjo grafa približno oceni, koliko odstotkov je glasovalo za vstop v NATO. Ali je več slovenskih volivcev na referendumu glasovalo za vstop v Evropsko unijo ali za vstop v NATO?
Zakaj meniš, da je prišlo do take razlike?
e) Odgovori s pomočjo spleta: Katerega leta je Republika Slovenija vstopila v NATO?
f) Na kakšen način Republika Slovenija sodeluje v NATO?
3. OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj):
b) Kaj je naloga OECD?

 


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 8. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

pojav koronavirusa je korenito spremenil naša življenja. Pouk poteka na daljavo in ne v šolskih prostorih. A kako je še vplival na naša življenja in kako ga sploh prepoznamo ter se pred njim zaščitimo?

– V zvezek napiši naslov Sem aktiven državljan (ali Sem aktivna državljanka).

– Odgovore piši v celih povedih:

– S pomočjo spletne strani https://www.zdstudenti.si/izredna_obvestila/obvestilo-koronavirus-2019-ncov/ odgovori:

a) Kako se koronavirus širi?

b) Kako lahko zagotoviš, da se ga ne nalezeš?

– S pomočjo spletne strani https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-je-epidemija-in-kaj-pandemija-288496.html pojasni:

c) Kakšna je razlika med epidemijo in pandemijo?

č) Kaj je karantena?

d) Republika Slovenija je del Evropske unije. S pomočjo spletne strani: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_sl navedi 2 primera, kako bo Evropska komisija pomagala državam Evropske unije. Lahko navedete tudi druge primere.

e) Razmisli in zapiši vsaj 4 primere, kako se je tvoje življenje spremenilo zaradi pojava koronavirusa v Sloveniji.

f) Zakaj moramo skrbeti, da ne širimo okužbe?

V letošnjem šolskem letu smo se učili, da ste tudi vi lahko aktivni državljani in danes je čas, da to tudi dokažete. Spremljajte poročila in s svojim zgledom pokažite, da spoštujete zdravstvena navodila.

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri DKE, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

Dostopnost