ZGO – 6. razred

Nazadnje posodobljeno torek, 31. 3. 2020 – Zvonko Simeunić

Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Za zgodovino sta to naslednji spletni strani: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred). Povezava do navodil za brezplačen dostop je na voljo v zavihku za matematiko.

 

Do nadaljnjega bodo vsebine za ZGO 6 objavljane vsak lihi šolski teden, vsebine za GEO 6 pa vsak sodi šolski teden (gledano glede na šolsko leto). Vsebine za ZGO 7, 8 in 9 bodo objavljane vsak teden.

 

3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za 6. r.: Navodila za 6. r. bodo v skladu z zgornjim pojasnilom objavljena naslednji teden. 


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

Navodila za 6. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

6. a, 6. b, 6. c, 6. e (2. teden): 

Spoštovani učenci in učenke,

v prejšnjem tednu ste spoznavali razvoj medicine skozi čas. Zanimivo, kajne? Verjamem, da ste bili presenečeni, v kaj vse so ljudje nekoč verjeli in kaj so uporabljali za zdravljenje.

– V SDZ/str. 85 do 88 si preberite o razvoju astronomije skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 1., 2. in 3. nalogo.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Ponovimo (SDZ/ str. 88) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– V spletni verziji učbenika lahko na strani 87 (rdeča ikona pod okvirčkom Ali veš, ki prikazuje računalniško puščico) rešite kratko preverjanje.

– Lansko leto so astronomi dosegli nekaj, za kar so pred tem verjeli, da je nemogoče. Fotografirali so črno luknjo. Na spletni strani si lahko ogledate fotografijo črne luknje in preberete, kako so to dosegli: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/veliki-preboj-prva-fotografija-crne-luknje/485046.  

 

6. d (2. teden):

Spoštovani učenci in učenke,

upam, da zdaj veste, da nam astronom ne bo napovedal prihodnosti iz zvezd in da je Eratosten že v starem veku ugotovil obseg Zemlje. Kako? Z znanjem geometrije.

– V SDZ/str. 89 do 91 si preberite o razvoju matematike skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 3. in 4. nalogo.

Da boste lažje prepoznali ključne podatke, si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji:

– str. 89: Zakaj se je pojavila potreba po številkah? Kaj se je pojavilo s potrebo po štetju? Katero ljudstvo je iznašlo sistem številk in zakaj?

– str: 90: Podčrtaj primere uporabe matematike in geometrije. Kaj so uporabljali kot prve merske enote?

Pri matematičnem znanju starih ljudstev pa samostojno razmislite in podčrtajte tiste iznajdbe/ugotovitve, za katere menite, da so še danes najbolj pomembne.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Premisli (SDZ/ str. 91) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– Te še vedno zanima, kako je Eratosten le s poznavanjem geometrije ugotovil obseg Zemlje? Lahko si pogledaš razlago: https://www.youtube.com/watch?v=Kq_CRW9tiWk.

– Prepričan sem, da vsak dan uporabljaš tudi šestdesetiški sistem. Poišči primer.

– I + I + II + III + III + X + D + D + M. Ali veš, kaj sem zapisal?


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 6. r. ( Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

z delom v skupinah boste nadaljevali, ko se ponovno prične pouk. Da bo delo takrat hitreje teklo, pa si lahko do takrat preberete o iznajdbah skozi zgodovino (SDZ/ str. 62 do  77).

Oddelki 6. a, 6. b, 6. c, 6. e:

– V tem tednu (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020) si v SDZ/str. 82 do 84 preberite o razvoju medicine skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 1., 2. in 4. nalogo.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Ponovimo (SDZ/ str. 84) in na vprašanje v krogu Delo z viri (na slednjega odgovorite s pomočjo Ali veš? na strani 82).

– S pomočjo spleta poišči Hipokratovo prisego in jo v zvezek s svojimi besedami pojasni.

– Pravo egipčansko mumijo in sarkofag si je zahvaljujoč slovenskem diplomatu Antonu Lavrinu možno ogledati tudi v Sloveniji. Oglej in preberi si:  https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/418-Egipcanska-mumija.

Oddelek 6. d.:

– V preteklem tednu smo že delno predelali snov o razvoju medicine skozi čas. V skladu z navodili za ostale oddelke to dokončajte.

– V tem tednu (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020) si v SDZ/str. 85 do 88 preberite o razvoju astronomije skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 1., 2. in 3. nalogo.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Ponovimo (SDZ/ str. 88) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– V spletni verziji učbenika lahko na strani 87 (rdeča ikona pod okvirčkom Ali veš, ki prikazuje računalniško puščico) rešiš kratko preverjanje.

– Lansko leto so astronomi dosegli nekaj, za kar so pred tem verjeli, da je nemogoče. Fotografirali so črno luknjo. Na spletni strani si lahko ogledaš fotografijo črne luknje in prebereš, kako so to dosegli: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/veliki-preboj-prva-fotografija-crne-luknje/485046. 

 

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

Dostopnost