ZGO – 7. razred

Nazadnje posodobljeno torek, 31. 3. 2020 – Zvonko Simeunić

Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Za zgodovino sta to naslednji spletni strani: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred). Povezava do navodil za brezplačen dostop je na voljo v zavihku za matematiko.

 

 

3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za 7. r.: 3. teden (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

upam, da ste zdravi, dobre volje in pripravljeni na nove izzive. Verjamem, da ste odgovorno pristopili k pouku na daljavo. V preteklih dveh tednih ste učno snov predelali ob pomoči različnih nalog.

Preglejte si rešitve za prvi in drugi teden (klikni na rešitve).

 

Pri današnji uri zgodovine boste spoznavali grško in rimsko znanost na drugačen način, ki vam bo omogočil, da tudi malce razgibate svojo domišljijo.

Preberite besedila o dosežkih grške znanosti: Napredek v znanosti (U, str. 52), Napredek sta doživeli znanost in tehnika (U, 53, 54), Filozofija (U, str. 54).

Preberite besedilo o dosežkih rimske znanosti: Rimska znanost (U, 73, 74).

Zdaj pa si predstavljajte, da ste časovni popotniki. Iz obdobja starega veka ste v sedanjost pripeljal grškega zdravnika Hipokrata in rimskega zgodovinarja Tacita. Slavna moža se začneta pogovarjati med sabo in sčasoma tudi pregovarjati, kateri od njunih narodov je prispeval več k razvoju znanosti. Kdo bo uspel prepričati koga?

Na podlagi prebranih besedil sestavite in zapišite pogovor v zvezek. Naslov naj bo Grška in rimska znanost (U, str. 52, 53, 54, 73, 74).

V pogovoru nujno uporabite oziroma razložite naslednje ključne pojme in osebe: Hipokratova prisega, Ptolomejev sistem, Pitagorov izrek, latinščina, latinica, rimske številke.

Priporočljivo je, da v pogovoru uporabite oziroma razložite tudi naslednje ključne pojme in osebe:  filozofi Sokrat, Platon in Aristotel, oče zgodovine, Arhimedov vijak, kartografija, Tacit, pravo.

Za pripravo argumentov oziroma utemeljitev za pogovor si lahko pomagate tudi s spletom. Lahko si poiščete pojasnilo, kako deluje kateri od izumov (npr. Arhimedov vijak je zelo zanimiv: http://old.gimvic.org/projekti/timko/matematika/arhimedov%20vijak.htm),  poiščete več informacij o pomenu posameznih zgodovinskih osebnosti iz njihovega časa ali pa celo omenite še nekatere, ki jih učbenik tu sploh ne omenja.

Če želite, da bo pogovor še bolj pristen, pa lahko po telefonu pokličete  tudi sošolca/-ko, si razdelita vlogi in poskušata prepričati drug drugega, da je grška oziroma rimska znanost bolj vplivala na sedanjost. Lahko pa celoten pogovor odigrata preko sms-ov, kar vam bo olajšalo pripravo zapisa za v zvezek. Oh, ta moderna tehnologija … Le kaj bi nanjo porekla najina junaka?

                    

Slika 1: Hipokrat (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocrates_Wellcome_M0002637.jpg; 28. 3. 2020)

Slika 2: Tacit (https://sl.wikipedia.org/wiki/ Publij_Kornelij_Tacit; 28. 3. 2020)


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

Navodila za 7. r.: 2. teden (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

v pretekli uri ste verjetno ugotovili, da so si Rimljani »izposodili« grške bogove. To pa ni bilo edino, v čemer so se Rimljani zgledovali po Grkih.

– Preberite besedila: Kiparstvo, Dramatika (U, str. 51), Aleksandrija – središče helenizma (U, str. 53),  Kiparstvo (U, 54), Rimska umetnost (U, 75).

Da vam ne bo preveč dolgčas, boste zapis za vsako točko dobili s tem, ko boste ob pomoči učbenika rešili enostavne naloge.

– Napišite naslov Grška in rimska umetnost (U/str. 51, 53-54, 75)

STARI GRKI:

 1. Izberi pravo rešitev (U, str. 51):

Atenski kiparji so hoteli upodobiti popolno človekovo telo v ___________________ (mirovanju/lebdenju/gibanju).

 1. V povedi je napaka. Popravi jo (U, str. 53):

Helenizem je kulturno obdobje, v katerem je rimska kultura pomešana z egipčansko, perzijsko in indijsko kulturo.

 1. Odgovori (besedilo na strani 54):

V čem se razlikuje helenistično kiparstvo od klasičnega?

 1. Prepiši in dopolni (U, str. 51):

Dramatika se je razvila iz ____________________  __________________ v čast  boga Dioniza. Igrali so komedije in tragedije.

Nastopali so le ______________________, ki so nosili maske.

STARI RIMLJANI:

 1. Izberi pravo rešitev (besedilo ob sliki kipa na strani 75):

Rimski kipi so bili bolj _______________________ (domišljijski/realistični) od grških.

 1. V besedilu je napaka. Popravi jo (U, str. 75):

Rimljani so svoje domove okraševali z mozaiki (slike sestavljene iz drobnih kamenčkov ali zlata) in freskami (stenske slike).

 1. Dopolni:

Po grškem vzoru so igrali komedije in ______________________, v katerih so nastopali le ________________ v maskah.

 1. Prepiši in dopolni (U, str. 75):

Od Grkov so prevzeli književne zvrsti: liriko, epiko in dramatiko. Najbolj znano delo je ep Eneida, ki ga je ustvaril  _________________.

 

– Na 49. strani v učbeniku si lahko ogledaš metalca diska, ki naj bi ga ustvaril slavni grški kipar Miron.

– V spletni verziji učbenika si lahko na strani 51 (zelena ikona pri vrhu strani, v kateri piše 3D) ogledate kratek posnetek o atenski akropoli in o kipu boginje Atene (delo grškega kiparja Fidija), ki je nekoč tam stal.

– V spletni verziji učbenika si lahko na strani 51 (zelena ikona v dnu strani, v kateri piše 3D) ogledate kratek posnetek o atenskem gledališču. Na kakšen način so dosegli, da se je bolje slišalo igralce? Zakaj meniš, da so nosili obutve z visokimi podplati?


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 7. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

v pretekli uri ste ob delu z učbenikom, videoposnetkom in tekmovanjem v znanju utrdili in razširili vaše poznavanje olimpijskih iger.

– V tem tednu (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020) najprej prepišite zapis snovi Grško in rimsko verovanje, ki se nanaša na olimpijske igre.

– Manjkata 4. in 5. točka. S pomočjo učbenika (str. 50) v celih povedih odgovorite, v čem so se grški bogovi ločili od ljudi in kaj so miti.

– V sklopu podnaslova Rim s pomočjo učbenika str. 75, 76 odgovorite/pojasnite:

 1. Kdo ali kaj so lari in penati in za kaj so skrbeli?
 2. Kako so povezani grški in etruščanski bogovi z rimskimi?
 3. Kateri verstvi so še častili Rimljani?

– V sklopu Primerjava grških in rimskih bogov s pomočjo učbenika (str. 50 in 76) dopolni tabelo in ugotovi, kateri bogove so Rimljani prevzeli od Grkov.

– Na tej spletni strani si lahko preberete povzetke nekaterih najbolj znanih grških mitov: http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/grki/grki_verovanje_OI/uganke.html.

– Na tej spletni strani si lahko preberete zanimivost o popku sveta, preročišču v Delfih:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pitija.

– V spletni verziji učbenika si lahko na strani 76 (zelena ikona pri vrhu strani, ki prikazuje filmski trak) ogledate kratek posnetek o rimski religiji.

ZAPIS:

Grško in rimsko verovanje (U, str. 49, 50 in 75, 76)


GRČIJA:

 1. Ljudje so tekmovanji počastili bogove in padle junake, slikarji in kiparji so upodabljali bogove in prizore iz mitologije. Arhitekti so gradili templje v čast bogovom.
 2. Od leta 776 pr. Kr. so Grki vsake štiri leta prirejali olimpijske igre v mestu Olimpija pod goro Olimp na Peloponezu.
 3. V času olimpijskih iger so v Grčiji prekinili vse spopade in vojne med polisi. Udeležiti so se jih smeli le svobodni moški, ki so govorili grško.

4.

5.

 

RIM:

1.

2.

3.

 

PRIMERJAVA GRŠKIH IN RIMSKIH BOGOV:

Grški bogovi

 

Rimski bogovi Naloga

Zevs

 

kralj bogov

Hera

 

boginja neba in družine

 

 

Neptun

 

 

Mars

Apolon

 

bog sonca in pesništva

Afrodita

 

Minerva

 

 

 

Navodila za 8. razred:

Preberite besedilo v učbeniku na str. 81-83. V zvezek napišite naslov Barok in naredite povzetek prebranega besedila. Povzetek zapišite v obliki miselnega vzorca ali Paukove strategije.

Navodila za 9. razred:

V zvezek napišite naslov Utrjevanje in odgovorite na vprašanja, ki so zapisana v učbeniku ob koncu posameznih poglavij v rubriki Ponovimo na str. 82, 84, 89, 96, 98. Odgovore zapišite v celih povedih.

 

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

Dostopnost