ZGO- 8. razred

Nazadnje posodobljeno torek, 31. 3. 2020 – Zvonko Simeunić

Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Za zgodovino sta to naslednji spletni strani: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred). Povezava do navodil za brezplačen dostop je na voljo v zavihku za matematiko.

 

3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

8. razred (3. teden):

Pripomočki: zvezek, učbenik, majhen listek (7×7 cm), 15 kartončkov za igro spomin (5×5 cm) – nareži iz kakega tršega papirja, kartona … Bodi čim bolj ekološki.

  1. Ponovno preberi besedilo v učbeniku na str. 16 in 116-117. Na manjši listek napiši 5 do 8 ključnih besed. Učbenik zapri.
  2. S pomočjo ključnih besed besedilo ustno obnovi. Če imaš koga ob sebi, naj te posluša. Lahko pa se tudi posnameš in poslušaš. S pomočjo besedila v učbeniku preveri, ali si bil dovolj natančen pri obnovi. Če nisi bil, vajo ponovi.
  3. V zvezek napiši naslov Industrijska revolucija in preberi besedilo v učbeniku na str. 118-120.
  4. Oglej si film o industrijski revoluciji. Izbiraš lahko med filmoma v slovenščini in angleščini. Priporočam ogled obeh filmov.

Industrijska revolucija

Industrial Revolution

5. S pomočjo besedila v učbeniku in informacij, ki si jih pridobil ob ogledu filma/-ov, v zvezek naredi zapis:
a) Industrijska revolucija je _____________________________________________.
b) Dopolni tabelo – pomagaj si s primerom, ki je že zapisan.

c)  Utemelji svojo razporeditev dejavnikov po pomembnosti:
6. Spoznal si tudi izume v času industrijske revolucije. Da si jih boš lažje zapomnil, boš pripravil igro SPOMIN. Na kartončke boš zapisal tako, kot ti kaže spodnji primer:

Takšne kartončke pripravi za vsaj 5 izumov.       8-10 izumov

Kartončke nato pomešaj in išči ustrezne trojice: izum + izumitelj + pomen izuma. K igri lahko povabiš tudi kakšnega družinskega člana. Če imaš čas, jo igraj večkrat, tudi še kakšen drug dan.

Ob koncu pa zopet namig oziroma predlog:

Zaradi načina življenja, ki smo ga nehote morali sprejeti v teh razmerah, ste najbrž tudi vi včasih nekoliko slabe volje. Tudi pri meni in moji družini ni nič drugače. Da si dan naredimo nekoliko lepši, smo se dogovorili, da si pri kosilu pripovedujemo šale. Vsak izmed nas pripravi vsaj eno. Tudi v povezavi z zgodovinskimi dogodki se jih najde veliko.

Pa srečno do naslednjič.

Lep pozdrav

Nataša Hribar


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

8. razred (2. teden):

Najprej se bomo posvetili obravnavi učne teme Industrializacija. Spoznali boste obdobje, ko se je začelo širjenje strojev v proizvodnji.

Če kdo še ni uspel narediti zapisa o baroku, naj to naredi, ko bo imel čas. Tisti, ki ste ga že naredili, pa ga sedaj znova preberite in nato še ustno obnovite. Ko boste končali, nadaljujte s spodnjimi nalogami:

  1. Odpri učbenik na str. 16 in dvakrat preberi poglavje Uveljavil se je kapitalizemBodi pozoren tudi na besedilo ob slikah.
  2. V zvezek napiši naslov Zgodnji kapitalizem in prepiši spodnje besedilo.

KAPITALIZEM je gospodarski sistem, ki se je začel razvijati v 19. in 20. stoletju. Temeljil je na zasebni lastnini in vlaganju denarnih vlog v proizvodnjo. Nastali sta novi obliki proizvodnje:

  • Manufaktura je proizvodnja, pri kateri je delavec/obrtnik delal na domu, podjetnik/trgovec pa ga je zalagal s surovinami. Ko je bil izdelek končan, ga je prevzel trgovec.
  • Založništvo je velika delavnica, kjer je rokodelska proizvodnja temeljila na delitvi dela na posamezne faze. Vsak delavec je opravil del dela, ki je bil potreben za izdelavo izdelka.

 

  1. Besedilo, ki si ga zapisal v zvezek, znova preberi. V njem se skrivajo 3 napake. Poišči jih, napačne besede prečrtaj in poleg napiši pravilne. Če imaš težave, si lahko pomagaš z učbenikom.
  1. Med spodnjimi nalogami izberi vsaj 1 in jo reši v zvezek. Naloge se razlikujejo po zahtevnosti, zato izberi tisto, ki jo zmoreš. Če želiš, jih lahko rešiš več.

Lahko si pomagaš z učbenikom, ali pa pobrskaš po drugih virih, npr. knjige v domači knjižnici, stari učbeniki ali na spletu.

a) Preriši shemo delovanja založništva – učb. str. 16.

b) Katere so razlike in podobnosti med založništvom in manufakturo? Zapiši jih v spodnjo tabelo.

c) Navedi 2 prednosti proizvodnje v obliki založništva in 2 prednosti proizvodnje v obliki manufakture.
d) Opiši primer izdelave izdelka v obliki manufakture ali založništva.
e) Primerjaj podobnosti in razlike med zgodnjim in sodobnim kapitalizmom. Zapiši jih v spodnjo shemo.

5. Preberi besedilo v učbeniku na str. 116-117. V zvezek odgovori na 1. in 2. vprašanje v rubriki Ponovimo na str. 117.

Ob koncu pa še en namig oziroma predlog:

Verjetno vsi pogrešate druženje s sošolci, mogoče kdo tudi kakšno zgodovinsko debato ali delo v paru, ki ga pogosto uporabljamo pri urah. Kaj pa, če danes pokličete enega od sošolcev in se z njim pogovorite o reševanju 4. naloge? Verjetno mu boste s klicem zelo polepšali dan.

Lep pozdrav

Nataša Hribar


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 8. razred:

Preberite besedilo v učbeniku na str. 81-83. V zvezek napišite naslov Barok in naredite povzetek prebranega besedila. Povzetek zapišite v obliki miselnega vzorca ali Paukove strategije.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

Dostopnost