ZGO- 9. razred

Nazadnje posodobljeno torek, 31. 3. 2020 – Zvonko Simeunić

Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Za zgodovino sta to naslednji spletni strani: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred). Povezava do navodil za brezplačen dostop je na voljo v zavihku za matematiko.

 

3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

9.razred (3. teden):

Učenje na daljavo je vsem postavilo nove izzive v komunikaciji, učiteljem pa predvsem pri načrtovanju in izvajanju pouka na daljavo. Ena izmed pobud je bila, da se učitelji med seboj povežemo in pripravimo učne ure, kjer boste združili znanje več predmetov. Z učiteljicami angleščine smo pripravile navodila za 2 učni uri (1 ura TJA in 1 ura ZGO). Pri zgodovini boste še naprej utrjevali in nadgrajevali znanje o 1. svetovni vojni, pri angleščini pa ponovili in spoznali nekaj novih pridevnikov za opisovanje značajev ter vadili pisno sporočanje. Upamo, da vam bo takšen način dela všeč.

Navodilo velja za vse učence 9. razreda, zato pozorno sledite poteku dela. Za učence, ki ste pri angleščini v 1. skupini in 4. skupini pa velja navodilo, da pri svojem delu opraviš točko 1, izpustiš točko 2 in se nato lotiš navodila, ki je pod točko 3 označeno z e) *.

Pripomočki: učbenik za zgodovino, učbenik za angleščino, delovni zvezek za angleščino, računalnik (dostop do spletnih virov, urejevalnik besedila)

POTEK DELA:

1. – Pri prvi uri TJA v tem tednu smo govorili o pogojnikih, zato najprej odgovori na vprašanja:

If you were an animal, what would you be? Why would you like to be that animal? What is that animal like?

 • Pričakujemo, da bo tvoj odgovor zvenel podobno kot tale: If I were an animal, I’d be a tiger. They are beautiful, self-confident and strong. Lastnosti, ki si jih naštel, veljajo tako za opis živali, kot tudi za opis ljudi. To besedišče bo tema današnje ure.
 • Odpri učbenik na strani 120 in si oglej sličice v vaji 8a. Poznaš vse besede? V kolikor je katera od besed zate nova, njen pomen poišči na: https://sl.pons.com/prevod.
 • Poveži besede iz A z nasprotji iz B tako, da pred besedo vpišeš ustrezno črko.
 • Preglej rešitve.

 • Še enkrat pozorno poglej besede iz B. So si nekatere med njimi v čem podobne? Kako v angleščini ustvarjamo besede za nasprotja?
 • Pričakujemo, da si ugotovil, da se v angleškem jeziku za ustvarjanje nasprotij med pridevniki uporabljajo predpone: un-, dis-, im-.
 • V vaji 9 (učbenik, stran 121) boš spoznal še nekaj pridevnikov. Tudi te po potrebi poišči v slovarju in jih razvrsti glede na to, ali so značajske lastnosti, ki jih izražajo, pozitivne, negativne, ali pa so lahko oboje. To v učbeniku označi z znakoma + in/ali -.
 • Odpri delovni zvezek na strani 104 in reši naloge 26, 27, 28, 29 in 30.

2. ZGO + TJA: Sedaj bo tvoja naloga, da združiš znanje zgodovine z znanjem angleščine. Po navodilih, ki so zapisana spodaj, boš moral zapisati sestavek. Lahko izbiraš, katero besedilo boš napisal – izberi tisto, ki ga zmoreš, saj se razlikujejo po zahtevnosti.

NAVODILA ZA DELO – Dnevnik iz 1. svetovne vojne:

 • Najprej si izberi osebo, ki je živela v času 1. svetovne vojne in si predstavljaj, da si ti ta oseba. Izbiraš lahko med: vojak/otrok/ženska/begunec/zdravnik.
 • Oglej si seznam spodaj navedenih virov in poišči vsaj enega v slovenščini in vsaj enega v angleščini, ki opisujeta življenje osebe, ki si si jo izbral. Izbiraš lahko tudi med filmi iz prejšnje ure zgodovine.
 • S stališča izbrane osebe zapiši, kako doživljaš čas 1. svetovne vojne. Besedilo napiši v obliki dnevnika (kot en dan v vojni). Napisano naj bo v angleščini.
 • Izberi zahtevnost naloge:

a) dnevnik, vsaj 100 besed, uporabi 2 vira iz seznama;
ALI
b) dnevnik, od 120 do 150 besed, uporabi 3 vire iz seznama;
ALI
c) dnevnik, od 120 do 150 besed, uporabi 3 vire iz seznama in kakšnega, ki ga najdeš sam;
ALI
d) dialog med osebo iz 1. sv. vojne in osebo danes, uporabi več različnih virov, tudi o življenju v današnjih izrednih razmerah;
e) * Če spadaš med učence, ki so pri angleščini v 1. skupini in 4. skupini, izbrano nalogo zapiši v slovenščini. Nato iz angleškega spletnega vira, ki si ga uporabil, izpiši 10 novih besed ali besednih zvez, ki so povezane s 1. svetovno vojno. Besede/besedne zveze prevedi v slovenščino. Pomagaj si s spletnim slovarjem: https://sl.pons.com/prevod. Izbrane besede/besedne zveze nato organiziraj v križanko tako, da eno izmed besed izbereš kot geslo in okoli njega razporediš ostale besede.

Pri pisanju bodi pozoren na vsebino (življenje v 1. svetovni vojni) in na pravila pisanja v angleščini (pravopis, slovnica, besedišče, zgradba besedila …). V besedilo obvezno vključi tudi opis značaja osebe in pri tem uporabi besedišče, ki si ga pri angleščini spoznal na začetku ure.

Besedilo zapiši s pomočjo računalnika. Najbolje v Wordov dokument. Ko boš s svojim izdelkom zadovoljen, odpri spletno anketo na naslovu: https://www.1ka.si/a/266532, vpiši svoje podatke in naloži datoteko z besedilom. Nalogo oddaj do petka, 3. 4. 2020, do 16. ure.

VIRI v slovenščini  

Spletni strani o 1. svetovni vojni, ki vsebujeta različne teme:

Publikacija, dostopna na spletu – vsebuje zanimivo poglavje o vsakdanjem življenju v vojni, o beguncih … Odpri in poglej kazalo.

Časopisni viri, dostopni na digitalni knjižnici Slovenije – dLib.si

Navodila za dostop do primerov časopisnih virov, ki opisujejo vojni čas:

Klikni na spodnjo povezavo, nato klikni levo spodaj na PDF-datoteko, časopis se odpre.

Na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije lahko dostopaš tudi do drugih številk zgoraj navedenih časopisov ter številnih drugih časopisnih in drugih virov. Poiščeš jih tako, da v brskalnik vtipkaš Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si in klikneš na povezavo. Na prvi strani izbereš rubriko PERIODIKA, nato pa med Zgodovinski časopisi in časniki izbereš naslov časopisa in eno izmed let, ko je bila 1. svetovna vojna. Sedaj potrebuješ samo še radovednost in vztrajnost, da prebereš izbrani časopis in prepričana sem, da boš izvedel številne zanimivosti. 

VIRI v angleščini: 

Spletni strani o 1. svetovni vojni, ki vsebujeta različne teme:

Spletne strani in filmi z naslednjimi vsebinami:

 

Lep pozdrav

Nataša Hribar in učiteljice aktiva TJA


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

9. razred (2. teden):

V obdobju, ko delamo na daljavo, se bomo posvetili obravnavi izbirne teme Vojne v 20. in 21. stoletju, ki bi sicer prišla na vrsto ob koncu šolskega leta. O 1. in 2. svetovni vojni ste že nekaj izvedeli, sedaj pa bo priložnost za nekoliko poglobljeno delo ter analize in primerjave. Poleg tega bomo spoznali še primere državljanskih vojn, vojne v času hladne vojne (Vietnam, Koreja …), nekatera osvobodilna gibanja in tudi pojav terorizma. Za nekatere pa bo najbrž najbolj zanimiva tema o razvoju orožja v zadnjih dveh stoletjih.

Pri delu boste uporabljali učbenik, literaturo ter različne vire – časopisni članki, fotografije, spomini, filmi …

V tem tednu naredite sledeče:

 1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 152-153, kjer je na kratko predstavljena izbirna tema.
 2. Na spodnjem seznamu dokumentarnih filmov o 1. svetovni vojni izberi enega in si ga oglej. Ob ogledu filma v zvezek naredi zapis. Najprej napiši naslov filma, nato pa si ob ogledu zapisuj zanimivosti in pomembne podatke.

Če ti kakšen pojem ne bo jasen, poskusi na spletu najti njegovo razlago, seveda pa se lahko obrneš tudi name.

Seznam filmov s povezavami:

 1. Ob koncu ogleda s pomočjo podatkov, ki si jih zapisal, oblikuj povzetek filma – 5 do 8 ugotovitev o temi, ki si si jo ogledal.

Pa še en namig oziroma predlog: O filmu se pogovori z enim od družinskih članov, povej mu kakšno zanimivost, ki si jo spoznal. Mogoče si kakšnega od ostalih filmov pogledata skupaj, ko bosta imela čas.

Lep pozdrav

Nataša Hribar


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 9. razred (1. teden):

V zvezek napišite naslov Utrjevanje in odgovorite na vprašanja, ki so zapisana v učbeniku ob koncu posameznih poglavij v rubriki Ponovimo na str. 82, 84, 89, 96, 98. Odgovore zapišite v celih povedih.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

Dostopnost